Снимка: БНР
Движението по път II-29 Варна - Добрич в района на Любен Каравелово /км 17/ се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ, цитирани от агенция „Фокус".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.