От днес, когато започват Дните на безопасността на пътя, у нас се провежда и нова специализирана полицейска операция по линия на ROADPOL. Мотото е "Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!" Лица на кампанията са олимпийските ни шампионки от ансамбъла по художествена гимнастика, съобщава БНТ.

През следващите 7 дни, докато продължава кампанията, акцентът ще бъде върху контрола и спазването на правилата по пътищата. Полицаите ще следят да не се отнема предимството на пешеходците, както и самите те да не нарушават закона. Главен инспектор Мария Ботева от отдел "Пътна полиция" към ГДНП отбеляза като сериозна причина за причиняване на катастрофи разсейването с различни електронни и мобилни устройства.

"Поради тази причина акцентът между 16 и 22 септември се поставя върху това да не се допускат водачи, които се разсейват с различни мобилни и електронни устройства по време на шофиране. Нашият апел е и към пешеходците. В България все още няма такава разпоредба, която да ограничава пешеходците да използват мобилни устройства при пресичане на пешеходни пътеки или да слушат музика със слушалки, това обаче се случва в други държави. Призоваваме пешеходците да бъдат концентрирани", допълни Ботева.

При акцията полицаите ще следят и за пешеходци, които не спазват правилата. Специално внимание ще обърнат и на велосипедистите, които трябва да се движат по пътя, а не на тротоара, отбеляза Мария Ботева. Полицаите ще следят и за отнемане на предимство, и шофиране, докато се използва мобилно устройство.

Всеки може да се присъедини към кампанията, като направи събитие, популяризира го и го сподели. За целта е разработен и специален сайт - https://www.roadpolsafetydays.eu/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.