Снимка: Архив

Днес премина първото посещение на специалистите от "Карин дом" в град Бяла.

Второто им посещение ще бъде на 26 септември между 10:00 и 12:00 часа, в парка на ул. "Дунав", а при лошо време, в залата за репетиции на читалището.

Какво предстои?

- Консултации за деца от 0 до 7 години и техните родители: Специалистите на „Карин дом“ ще бъдат на разположение, за да ви предоставят съвети и подкрепа по въпроси, свързани с развитието и поведението на вашите деца.

- Група за игра: Децата и родителите могат да се присъединят към забавните игри, които ще подпомогнат развитието на двигателни и социални умения.

- Тематични срещи и терапевтични арт работилници: За родители и специалисти, на които може да се научите много интересни неща.

Кой може да се включи?

Проектът е отворен за всички жители на Бяла. Независимо дали имате въпроси, нужда от съвет или нужда от съвет, "Карин дом на колела" е тук за вас!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.