а месец на Канарските острови пристигнаха толкова мигранти, колкото за останалата част от годината. Тези данни на регионалната полиция, цитирани от в. "Ел конфиденсиал", обрисуват новата точка, през която все повече мигранти влизат в Европейския съюз - много често през Западна Сахара. Много от тях спят хотели, останали незапълнени покрай коронавирусната пандемия, и това създава напрежение.

До средата на миналия месец са регистрирани 8102 пристигнали мигранти от началото на годината. Днес броят им е 17 388 души. Всеки ден пристигат нови лодки с мигранти - както бе например в средата на 2018 г., когато властта в Рим на практика постави под въпрос достъпа им до италианското крайбрежие.

Този път властите търсят решение, което да избегне хуманитарна катастрофа, но няколко седмици след началото на проблема то среща отпор.

Според министъра, отговарящ за полицията на Канарските острови, Каролина Дариас, властите в Мадрид опитват да прилагат план за депортирането на всички без право на статут на международна закрила и да предотвратят всякакво насочване към Иберийския полуостров (Канарските острови са по-близо до Мароко, срещу атлантическото крайбрежие на Западна Сахара, която Рабат смята за част от територията си).

Мароканците в тези групи, тласкани от комбинацията между суша, коронавирус и продължаваща отпреди него икономическа безизходица за провинциалните райони, изминават стотици километри и отделят хиляди евро, за да се прехвърлят от западносахарското крайбрежие към Канарските острови. Пристигат обаче лодки и от други части на Африка.

Вчера например 14 лодки с 540 души са достигнали испанска територия, малка част от тях от Субсахарска Африка. В събота до Аргинегин, на Гран Канария, достигнаха 690 души в 22 лодки, сред тях повечето мъже (и малко са жени и деца), отново предимно мароканци.

За пристигането им няма нужната публична инфраструктура; затова много от тях в момента са в хотели и къщи за гости. Според "Ел паис" става дума за над 4000 души и от хотелиерския бранш смятат, че е нужно те да напуснат хотелите, за да може "туристическата зона (да си върне) естественото предназначение". Тази програма за наставяне в хотели започна още през лятото, когато броят на пристигащите за месец също бе четирицифрен (макар и по-малък).

Един от комплексите обаче обяви публично, че ще участва в нея само до 31 декември 2020 г., за да се върне след това към "истинското си призвание" и да посреща туристи. Хотелиерите предлагат като алтернатива празни легла да бъдат използвани за наставяне на мигранти и на Иберийския полуостров, за да бъде споделена отговорността. Мярката бе смятана за временна, докато властите успеят да приспособят други обекти за настаняване на мигранти, но не е известно кога това ще е възможно.

Снимка: Associated Press

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.