Кампания „Книги за смет“ се проведе днес във Варна на ул. "Девня" 24 и отчете рекорден интерес.

Срещу килограм годна за рециклиране пластмаса всеки гражданин в замяна получи книга по избор и отстъпка за продукти в голям хипермаркет.

Симеон Василев-организатор на проявата: От първото издание на „Книги за смет“ през 2013 г. досега в резултат на кампанията у нас са рециклирани над 80 тона пластмасови отпадъци и са раздадени десетки хиляди книги. Призоваваме всички, върнете 1 килограм пластмасови отпадъци и в замяна ще получите талон, с който може да вземете своята безплатна книга, от предварително подбрани заглавия, на мястото на събитието.

Всеки, предал 2 или повече от 2 килограма, ще получи и втори талон. Трети талон няма да бъде предоставян, независимо от обема на предадените отпадъци. Ограничението се поставя, за да могат повече хора да се възползват и получат безплатна книга. Книгите са в ограничен тираж. Възможно е тяхното изчерпване преди официалния край на кампанията.

Какъв тип отпадъци може да донесете за рециклиране:

- пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, растителни масла или бира

- кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко

- туби и шишета от козметика и санитарни продукти

- найлонови торбички, стреч фолио или опаковъчно фолио

- пластмасови играчки

Те трябва да бъдат изпразнени от съдържание и смачкани, за да заемат по-малко място.

Нeприемливи са следните отпадъци:

- блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества

- домакински електроуреди, авточасти и др.

- отпадъци, които не са пластмасови

Според Директива 2019/904 на ЕС, държавите членки трябва поетапно да забранят производството до 2021 г. на следните продукти, които също няма да бъдат приемани:

клечки за уши; прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене); чинии; сламки; бъркалки за напитки;

Още с миналогодишното ни издание ние също въведохме това ограничение и няма да приемаме този вид отпадъци.

На 5 и 6 юни кампанията ще се проведе в Пловдив, София, Бургас и Кюстендил, съобщава Радио Варна.

Повече информация за инициативата може да откриете на страницата във FB/knigizasmet.

Снимката е илюстративна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.