Една огромна океанска вълна стои неподвижна насред камънаците в Австралия. Приковава погледа като магнит и човек, като я види, се чуди: Ти сън ли си, или те има?

Заставайки в подножието й, ще изпитате тръпката на сърфиста, който цепи водата в основата на надигащата се над него вълна. А тя всеки момент ще се стовари върху него. Тази е същата, само че от камък. И е с гигантски размери - висока е около 15 метра и се простира на цели 110 м дължина, разказва "obekti.bg".

Скалната вълна. Разположена във вътрешността на Австралия, на 5 километра от градчето Хайдън.

Малко трудно човек асимилира факта, че твърда скала може да стои по този „странен” начин и не се е срутила досега. Вълната обаче е от гранит и е устояла на капризите на времето вече хиляди години. Природата си е поиграла доста с твърдия камък, докато създаде това чудо. Смята се, че скалата съществува от 2,7 млрд. години и е сред най-старите в света! Тогава вероятно е била частично заровена в твърдата камениста почва около нея.

Заоблената форма на вълната се е получила в резултат на милиони години химическа ерозия в основата на скалата под повърхността на земята.

Оформянето й в днешния й вид започнало преди около 60 млн. години,

изчисляват геолозите. Просмукващата се в почвата вода разтворила и отмила долната част на отвесната скала. По-късно горният наносен слой бил отнесен и ерозията продължила. Носените от вятъра песъчинки дълбали подножието й, а горната част надвиснала като гребен на вълна.

В същото време дъждовете отмивали различни минерали от скалата, които се стичали надолу и оставяли широки разноцветни следи, запечатани завинаги от времето - червено-кафяви, черни, жълти и сиви ивици. Затова и

Скалната вълна изглежда толкова различна в зависимост от светлината – сива, зелена, кафява или яркочервена. Цветовете са особено ярки под лъчите на утринното слънце и това е един от любимите часове от деня за хората, които обожават природните феномени.

Снимки: David Steele / Shutterstock

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.