Тържествен камбанен звън от всички плевенски храмове в 12.00 часа ще огласи началото на ритуала по повод Националния празник, съобщава БНР.

На централния площад "Възраждане", в присъствието на почетна рота от Плевенския гарнизон, под звуците на химна ще бъде издигнат българският трибагреник, след което пред Вечния огън в параклис-мавзолей "Св. Георги Победоносец" ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към паметта на загиналите за освобождението на града и България опълченци и воини от многонационалната Руска армия.

В деня на националния празник всички музеи ще бъдат с вход свободен. В Панорама "Плевенска епопея 1877г." ще се влиза само с маски на малки групи на 15 минути. Освен панорамното платно интерес предизвиква и ценна икона. Уредникът Галин Димитров:

"В Сан Стефано, малко след подписване на мирния договор, делегация, която е начело със софийския митрополит Мелетий, поднася икона. На нея има табела, на която е написано че се поднася на главнокомандващия Николай Николаевич е в знак на най-дълбоката признателност."

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.