Шефът на отдел „Специални операции“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) Калин Стоянов е новият началник на антимафиотите.

Със заповед на служебния вътрешен министър Бойко Рашков Стоянов временно е преназначен на длъжността. Той работи в системата на МВР от 2003 г., като последователно е заемал изпълнителски и ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР – Бургас, а от юли 2014 г. е директор на отдел „Специални операции“ при ГДБОП.

Рокадата в ГДБОП е факт от днес, след като сутринта досегашният шеф Любомир Янев е бил преназначен. Той е бил извикан и му е било съобщено, че поради „служебна необходимост“ го преназначават към експертното звено към вътрешния министър, уточни самият той пред bTV. Пред телевизията Янев обяснил, че ще помага на Рашков, уточнява "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.