След броени дни приключва Международният кинофестивал “Любовта е лудост”, но залите на Фестивалния и конгресен център във Варна няма да опустеят, защото от 1 септември стартира “Мастер оф Арт” - единственият в Източна Европа международен филмов фестивал за документални филми за изкуство.

В програмата на комплекса през седмицата са включени още концерт на Йордан Камджалов на 1 септември, когато Държавна Опера Русе ще представи Девета симфония от Л.В.Бетовен.

Ден по-късно на сцената ще бъде представена театралната постановка "Поручик Бенц", с участието на Йоана Буковска, Любомир Ковачев, Ивайло Захариев и др.

На 3 септември Фестивалният комплекс е запазена територия за ММФ "Варненско лято". Пред избрана публика ще бъде представена премиерата на All Stars BIG BAND, юбилеен авторски концерт на Христо Йоцов - барабани, вибрафон, диригент Антони Дончев.

От Фестивалния и конгресен център припомнят, че всяка неделя пред ФКЦ се провежда Фермерски пазар Варна, от 11 до 18 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.