1-ви юни, събота, 10.00 и 11.00 ч. - "Приказка за седемте козлета"

2-ри юни, неделя, 11.00 ч. - "Приказка за седемте козлета"

11-ти юни, вторник, 18.00 ч. - "Питър Пан", мюзикъл за деца над 6 г. и за цялото семейство, отличен с Награда "Варна" 2024 за високохудожествената успешна реализация на спектакъла и завладяваща актьорска работа

19-ти юни, сряда, 18.30 ч. - "Пипи Дългото чорапче", за деца над 5 год. и за цялото семейство. Награда "Варна" 2024 за актрисата Мария Томова – за завладяващото ѝ актьорско превъплъщение в характерния образ на Пипи.

Билети - онлайн: https://bileti.vnpuppet.com или на касата на театъра, ул. "Драгоман" 4.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.