Централната избирателна комисия показа образец на интегралната бюлетина, с която ще се гласува на парламентарните избори на 4 април. Днес бе демонстрирано и гласуване с машина на "Сиела Норма", каквито ще има в 9390 секции с 300 и повече избиратели.

Всяка бюлетина за парламентарните избори ще е около 60 см, отпечатана ще е на бяла и непрозрачна хартия. На гърба й има място за два печата на секционната избирателна комисия. В долния й десен ъгъл има осемцифрен номер, който се откъсва по перфорирана линия от член на комисията след гласуването.

От лявата страна на бюлетината са вписани наименованията на всички 30 партии и коалиции, регистрирали кандидати за депутати. Има и възможност "Не подкрепям никого". От дясната има кръгчета за отбелязване на преференция, в които има номера от 101 нагоре, т.е. за кандидатите в съответните листи. В 23-и многомандатен избирателен район в София листата е най-дълга и кръгчетата ще са 32. Гласуващите в чужбина нямат възможност за преференция.

В кабината за гласуване избирателят отбелязва вота за партия или коалиция, както и преференция, ако желае, като поставя знак Х или V в квадратчето и кръгчето със съответния номер. Отбелязването с тези знаци е действително само ако е с химикал, пишещ със син цвят.

Все още няма решение как ще се сгъва бюлетината, но вероятно ще е на две.Гласуването с машина ще е като боравене с банкомат, а устройството ще е с ограничители, за да не се вижда вотът. Избирателят получава карта, която може да използва само веднъж. След като я постави, на екрана на машината се зарежда визуализация на хартиената бюлетина.

За да види всички партии и коалиции, избирателят ще трябва да разлисти три пъти - на една страница ще има до 12 кандидати. Отбелязването става чрез натискане на екрана. Има възможност да се отбележи и преференция, като на екрана на машината се изписват и имената на кандидатите за депутати.

След като гласоподавателят направи избора си, натиска бутон, с който потвърждава вота си. Автоматично машината издава разписка, на която е отбелязано какъв избор е направен, в т.ч. и името на преференциално избрания кандидат. Тя трябва да се прегъне на две и да се пусне в непрозрачна урна, която събира вота само от машинното гласуване. Все още няма решение дали отрязъците ще се броят. След това гласоподавателят трябва да извади картата и да я върне на комисията. Накрая машината ще вади протокол с резултатите.

Машините ще бъдат доставени в секциите в събота, а на всяко място фирмата ще осигури техник.

Централната избирателна комисия все още не е решила дали да обжалва решението на съда, с което се дава възможност за заснемане на броенето на бюлетините, съобщава "Дневник".


Снимка: Дневник
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.