През 1965 г. по икономическо развитие Сингапур се равнява с Йордания. Днес всяка снимка от града държава с неговите огледални небостъргачи, плувни басейни на покривите и стилни коктейл барове прилича на научно-фантастичен пейзаж, плод на въображението на талантлив художник. Генезисът на Сингапур от британска колония до незаобиколим на геополитическата сцена играч е проследен обстойно от бившия кореспондент на „Файненшъл Таймс“ за Сингапур и Малайзия Джийван Васагар в „Сингапур и изграждането на съвременна Азия“.

Изданието се появява като част от поредицата „Власт и отговорност“ и в превод на Деян Кючуков.

След Втората световна война Сингапур се оказва отделен от Малайзия и без никакви перспективи. Но пророческата визия на един човек – Ли Куан Ю, се оказва нужното един малък остров с разделено етнически и религиозно население, с крехка икономика и заобиколен от враждебни съседи, да поеме по предначертания път към първия наистина глобализиран град в цяла Азия.

Къде обаче се крие тайната на сингапурския успех?

В осветляващото пътешествия из миналото, настоящето и бъдещето едно от авторитетните имена в съвременната журналистика, сам прекарал години в Сингапур, разглежда различните страни на политическата и икономическата система на града – от образованието и здравеопазването до изкуствата, политиката и демографските предизвикателства.

Васагар проследява как за половин век изключителният фокус и визия на Ли Куан Ю изковават диверсифицирана икономика и ясна национална идентичност, основани на нулева търпимост към посредствеността и корупцията. Той обаче не спестява и тъмните кътчета зад бляскавите фасади на небостъргачите – непоклатимия авторитарен контрол, драконовите закони и крутите мерки срещу политическите съперници на управляващите.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.