Създадени с грижа и любов към малчуганите и техните родители, книжките от поредицата „Маргаритка“, които магьосниците от „Маргаритка“ и издателство „Сиела“ стартираха преди 4 години, се превърнаха в предпочитан начин да обясним що е то навик, отговорност и приятелство.

Сега с „Маргаритка и Мънки: Оцветявай с нас“ всички приказни персонажи оживяват в 18 илюстрации за оцветяване, 4 занимателни задачи за свързване на точки и 27 цветни стикера. А с тях идва и възможността децата сами да оцветят своите любими герои Биби, Мими, Маргаритка и Бухалче спрямо собствените си представи!

За да се чувстват малчуганите наистина заобиколени от приятели, сред страниците ги очакват и вежливите човечета Извинявай, Моля и Благодаря, маймунката Мънки, Сънчо, мечетата Нани и Нуни, Микробите и Бацилите и техния голям враг Сапунчето за пяна.

Маргаритките винаги ли са бели? В какъв цвят виждате Извинявай? В тази книжка за оцветяване правилата ги създават самите деца. Но с помощта на стикерите, включени в изданието, създателите саоставили жокер за онези, които обичат оцветяването по зададени примери.

Какво са това вежливите думички и как да бъдем по-добри?

„Маргаритка и Мънки: Оцветявай с нас“ предава тези уроци. Това издание е създадено с любовта, която екипите на „Маргаритка“ и „Сиела“ искрено влагат във всяка книжка от поредицата, и с вярата, че с любимите герои децата по-лесно разбират смисъла на полезните навици, а всеки родител има верен помощник до себе си за превръщането на научаването им в забавно за малкия човек занимание.

Търсете още: „Маргаритка и чистите ръце“, „Маргаритка и вкусната храна“, „Маргаритка: Биби и Мими на море“,„Маргаритка и чистите зъбки“, „Маргаритка: Биби и Мими отиват на детска градина“, „Маргаритка: Заспиваме със Сънчо“, „Маргаритка и вежливите думички“,„Маргаритка: Биби и Мими подреждат“, „Маргаритка: Коледни вълшебства“ и „Маргаритка: Биби и Мими спасяват азбуката“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.