Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 25 май, ще са следните места:

Варна

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - карето, заключено между бул. Сливница, бул. Осми Приморски полк, ул. Македония, ул. Цар Асен, електрозахранени от ТП 380 и ТП 41.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст, ул. Василаки Пападипулу, ул. Д-р Борис Окс, ул. Д-р Иван Теодоров, ул. Д-р Кирил Йорданов, ул. Д-р Парескев Казаски, ул. Д-р Мирон Игнатиев, ул. Д-р Христина Хранова, част от ул.Княз Борис I, сп. Почивка, електрозахранени от ТП 1686 и ТП 538 .

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - част от м-ст Ракитника, клиентите, електрозахранени ТП 885.

Възможни смущения в електрозахранването:

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - част от абонатите на м-ст Сотира, м-ст Кемер дере, м-ст Изгрев, района около и над новия хлебозавод, ул. Проф. Фриц Цвики 2, 4, 6, 9, ул. Мир 5 а, б, в, г, 41, 50, 52, 106, 113, 115, 119, 133, ул. Кап. I Ранг Доц. Цв. Папазов 34, 48, кв. Изгрев 552, ул. Крум Петров 3.

Област Варна

- от 08:30 ч. до 12:00 ч. - гр. Белослав - кв. Акации, клиентите, електрозахранени от ТП 1 Акация.

- от 08:30 ч. до 16:00 ч. - с. Константиново - вилната зона, електрозахранена от МТП Панорама.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Изгрев.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Куманово – част от ул. 8-ма, ул. 12-та, ул. 13-та, ул. 14-та, електрозахранени от MТП 4 Куманово /клон 4/.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – ул. Батак, ул. Бор, ул. Бреза, ул. Пирот и бул. Съединение в кв. Река Девня, електрозахранени от ТП 23.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – бул. Съединение бл. 8, бл. 9, бензиностанция ЛУКОЙЛ, ЕКОНТ Девня, електрозахранени от ТП 18.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – ВиК Варна ООД и ул. Лозарска № 2, електрозахранени от ТП 2 ВиК Девня.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – бул. Съединение бл. 4, бл. 5, бл. 6, ул. Здравец, ул. Кирил и Методий и търговска част на ул. Просвета, магазин CBA и бул. Съединение, ул. Капитан Петко бл. 17, бл. 19, бл. 21, бл. 23, бл. 25, ул. Просвета, ул. Ангел Кънчев, ул. Любен Каравелов, ул. Здравец, бул. Съединение бл. 1, бл. 2, бл. 3 и ул. Здравец – пазара, ул. Припек бл. 7, бл. 8, бл. 9, ул. Украйна бл. 6, ул. Балкан, ул. Витиня, електрозахранени от ТП 19, ТП 21, ТП 11 и ТП 6 Повеляново.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня, кв. Повеляново – ул. Строител и ул. Боровец, електрозахранени от ТП 10.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Разделна – клиентите, електрозахранени от МТП 3.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Казашка река, с. Аврен, с. Садово.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от МТП 6.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.