От 23 февруари желаещите да се имунизират срещу COVID-19 извън целевите групи могат да го направят от обяд до края на работното време в ДКЦ-тата във Варна, съобщават от Регионалната здравна инспекция в морската столица.

Здравната инспекция ще извършва имунизация на граждани извън целевите групи от 12:30 до 16:30 ч. всеки работен ден без предварително записване. Направените до момента списъци ще бъдат взети предвид

От ДКЦ V "Света Клементина" информират, че всеки, който иска да се ваксинира през седмицата (до 26 февруари) в часовете 09:00 - 14:00 ч., може да се запише на телефон 0895 640 356.

Всички желаещи за ваксинация през събота и неделя (27 - 28 февруари) трябва да се запишат чрез лично съобщение във фейсбук страницата или чрез e-mail: dkc_1_varna@yahoo.com.

Вчера в страната са поставени 11 709 дози от ваксината, за Варна - 687, като с тях се достига до 2104 ваксинирани лица и с втора доза, съобщава "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.