Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток на 20-ти септември ще са следните адреси във Варненска област:

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - карето, заключено между ул. Д-р Пискюлиев, ул. Беласица, ул. Кап. Райчо Николов, ул. Ивайло, ул. Доспат, ул. Ангел Кънчев.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - ул. Сирма Войвода № 1 и № 3, електрозахранени от ТП 2092.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Ваялар, м-ст Акчелар, м-ст Свети Никола, част от кв. Бриз Юг.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна, част от м-ст Евксиноград, част от м-ст Малко Ю, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Студен извор, електрозахранени от МТП 964.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Дългопол - ул. Георги Раковски, ул. Любен Каравелов, ул. Софроний Врачански, ул. Стефан Караджа, ул. Филип Тотю, ул. Хаджи Димитър, ул. Цар Самуил, електрозахранени от ТП 4 и ТП 15.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Щипско.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Бързица – абонатите, електрозахранени от ТП 1.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Добрина – абонатите, електрозахранени от ТП 3.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Петров дол - абонатите, електрозахранени от ТП 1.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Болярци - ул. 1-ва, ул. 2-ра, ул. Жеравна, ул. 7-ма, ул. 5-та, ул. 8-ма, ул. 9-та, ул. 10-та, ул. Васил Левски, електрозахранени от МТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Рояк.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Доброплодно - абонатите, електрозахранени от МТП 6.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Брестак – абонатите, електрозахранени от МТП 5.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Равна - абонатите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Оборище. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички абонати в селото.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Просечен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.