Днес, 31 май, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

09:30 ч. до 13:30 ч.

- гр. Варна - част от КК Св. Св. Константин и Елена, хотел Корал

09:00 ч. до 16:00 ч.

гр. Варна - ул. Сава от № 7 до № 32

09:00 ч. до 16:30 ч.

гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид, част от м-ст Перчемлията, м-ст Панорама

09:00 ч. до 17:00 ч.

- гр. Варна - ул. Густав Вайганд от № 5 до № 17, ул. Йосиф Ковачев от № 1 до № 3, ул. Стоян Заимов от № 4 до № 32, ул. Хан Пресиян от № 36 до № 47. Прекъсването ще бъде само в делнични дни за посочения период .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до17:30 ч. в районите на карето, заключено между ул. Девня, ул. Христо Македонски, ул. Филип Тотю, ул. Антон Страшимиров

- гр. Варна - бул. Владислав Варненчик № 68, ул. Ген. Радко Димитриев от № 49 до № 53, ул. Дрин № 1 .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на карето, заключено между ул. Дрин, бул. Сливница, ул. Георги Бенковски, бул. Владислав Варненчик.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.