Днес, 20 юли, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:

09:00 ч. до 16:00 ч., гр. Варна - ул. Неофит Бозвели от № 26 до № 40, ул. Алеко Константинов от № 16 до № 47, ул. Поп Харитон от № 19 до № 32, ул. Д-р Пискюлиев от № 88 до № 106.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на карето, заключено между ул. Д-р Пискюлиев, ул. Ангел Кънчев, бул. Вл. Варненчик.

2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., гр. Варна, м-ст Малко Ю, м-ст Евксиноград, м-ст Фатрико дере, м-ст Дабравата.

от 09:00 ч. до 16:00 ч., гр. Варна - ул. Густав Вайганд от № 5 до № 17, ул. Йосиф Ковачев от № 1 до № 3, ул. Стоян Заимов от № 4 до № 32, ул. Хан Пресиян от № 36 до № 47.

от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна – ул. Антон Страшимиров, ул. Добротица, ул. Подвис 28, ул. Георги Бенковски, ул. Константин Доганов, ул. Подвис 31, кв. Чайка бл. 45, 44, кв. Младост бл. 123, кв. Аспарухово - ул. Балкапан, м-ст Свети Константин и Елена – ул. 8, 30, 15, 18, 19, м-ст Ален мак – ул. Петър Попов, с. Езерово – ул. Александър Стамболийски, гр. Суворово – ул. Република, ул. Стефан КараЍ жа, ул. Бузлуджа, ул. Клокотница, с. Бозвелийско. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути .

от 09:00 ч. до 16:30 ч., гр. Варна - м-ст Ален мак. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период .

от 09:00 ч. до 17:00 ч., гр. Варна, м-ст Ракитника - абонатите, електрозахранени от ТП 1514.

от 09:00 ч. до 16:30 ч., гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид, м-ст Панорама, м-ст Добрева чешма, СО Виница-Север - м-ст Розмарин.

от 08:30 ч. до 16:30 ч., с. Червенци - абонатите, електрозахранени от ТП 6.

от 08:30 ч. до 16:30 ч., с. Метличина - абонатите, електрозахранени от ТП 1.

13.07.2021 - 23.07.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., с. Калоян - абонатите, електрозахранени от ТП 2.

от 08:30 ч. до 17:00 ч., с. Константиново и ВЗ Константиново – местностите Лазур, Бонджук дере, Припека, Терасите, Панорама, Черешова, градина, Крушева градина, Навеса, Кривината, хижа Звездица, Стационар за туберкулозно болни, гр. Белослав - бензиностанция Петрол, пречиствателна станция и помпена станция на ВиК, антена мобилен оператор в м-ст Пещерите, фирмите: Електа ЕООД, Черно мЍ ре АД .

от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Средно село – ТП 1 и МТП 2.

от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Манастир – абонатите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 3. .

от 09:00 ч. до 16:00 ч., с. Дебелец.

от 09:00 ч. до 17:00 ч., с. Брестак, абонатите елекрозахранени от ТП 11 и МТП 6.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Брестак и с. Метличина.

от 08:00 ч. до 17:00 ч., с. Китка - абонатите, електрозахранени от ТП РПЦ Китка.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Китка и с. Круша.

от 08:00 ч. до 17:00 ч., с. Близнаци.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Приселци.

от 08:00 ч. до 17:00 ч., с. Старо Оряхово и с. Ново Оряхово.

от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Курортен комплекс Камчия. Смущенията ще бъдат само в делничните дни за посочения период.

от 09:00 ч. до 16:30 ч., част от с. Орешак, част от Вилна зона Осеново, част от Вилна зона Кранево. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период .

от 08:00 ч. до 17:00 ч., с. Доброглед – абонатите, електрозахранени от ТП 1.

от 09:00 ч. до 13:00 ч., гр. Дългопол - ул. Георги Димитров.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.