В цялата страна в ход е имунизация срещу Ковид-19 на желаещи. Всички, извън определените фази за ваксиниране, могат да го направят в т.нар. "зелени коридори", които за момента са само през почивните дни. Обсъждат се и такива през седмицата, но за момента няма категорично решение. Очаква се решение за това да бъде взето в началото на следващата седмица. Най-вероятно това ще стане още в понеделник.

За поставянето на ваксини във Варна и Добрич днес трябва да се запишете на телефоните в Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

Записванията във Варна стават на телефон 088 77 13 944, но гражданите могат да отидат и на място. Имунизационният кабинет на РЗИ във Варна ще работи от 10 до 14 ч., но ако има голям брой желаещи, кабинетът ще работи до 17 ч.

Във Варна понастоящем се поставя ваксината на Astra Zeneca. Очаква се до края на месеца да се доставят нови количества от препарата на Pfizer/Biontech.

През вчерашния ден зелен коридор е действал и във Военна болница. Около 50 души са получили ваксината на Pfizer/Biontech в кабинета, който е отворен там. Ваксините обаче са свършили. Ако днес бъдат получени нови дози, желаещите ще могат да се имунизират без предварително записване.

Днес зелен коридор за ваксинация ще има и в ДКЦ I "Света Клементина" (бившата градска болница). Там имунизацията ще се извърши с ваксината на Pfizer, а записването е във Facebook страницата на поликлиниката.

Всеки записан/желаещ за имунизация трябва да носи личната си карта. На място се попълва декларация за информирано съгласие, а след поставянето на дозата се издава картонче с датата за поставянето на втората доза.

Очаква се от следващия уикенд във Варна да бъдат разкрити повече кабинети, в които да действат т. нар. "зелени коридори", съобщи директорът на РЗИ д-р Дочка Михайлова пред Радио Варна.

Нито един желаещ да се ваксинира няма да бъде върнат. Единствено може да се наложи гражданите да изчакат, ако искат да си сложат от ваксината на Pfizer. В такъв случай те трябва да се запишат в списък, а когато има налични дози от нея, те ще бъдат уведомявани.

В Добрич започва от днес ваксинирането в РЗИ, след предварително записване на телефон 058 588 614 в имунизационния кабинет на РЗИ.

На 3 март най-вероятно ще започне да работи и националната електронна система за записване на желаещи, а хората ще могат през 10-минутен интервал да посочват в кой център желаят да се ваксинират.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.