Правителството прие Националния план за въвеждане на еврото в България, обяви в Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев. Точката бе в дневния ред на предишно заседание, но тихомълком бе оттеглена, след като сутринта преди заседанието Любомир Каримански, председател на бюджетната комисия и неуспял кандидат да оглави БНБ, повдигна въпроса защо първо няма дебат по въпроса, съобщава „Дневник".

Василев обясни, че приетият документ е по същество оперативният план, който дава ясни срокове и задачи към банките, платежните и държавните институции как точно да се въведе еврото, как ще става превалутирането, обръщането на депозитите и заемите от левове в евро.

Поясни, че остава настоящото съотношение между лева и еврото и срокът от 1 януари 2024 г. Напомни, че има поне 18 месеца техническа подготовка преди това и затова реално няма много време.

Това е техническа първа стъпка, предстоят редица законодателни промени, в това число и промяна в Закона за БНБ, каза още Василев. Той подчерта, че обществените и експертни дискусии за присъединяването на България към еврозоната ще продължат.

Напомни, че България де факто е приела еврото чрез валутния борд, заради който левът е фиксиран към еврото.

Напомни, че планът е публичен от миналата година и в него е предвидено три месеца преди въвеждането на еврото и девет месеца след това цените на стоките и услугите да се оповестяват и в двете валути като целта е недобросъвестни търговци да не се възползват от превалутирането за повишаване на цените.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.