Министерският съвет вчера е дал съгласие Министерството на отбраната (МО) да сключи договора на стойност близо 1 млрд. лв. с ДДС за строеж на нови два модулни патрулни кораба с германската компания Fr.Lurssen Werft GmbH & Co.KG.

Това съобщава днес "Капитал" като уточнява, че решението е взето на закрито правителствено заседание след края на редовното и не е оповестено официално.

Междувременно до медиите бе разпратено съобщение от адвокат Методи Г. Методиев, представящ се като пълномощник на италианската държавна корабостроителница Fincantieri, останала на второ място в надпреварата.

От името на доверениците си юристът твърди, че е имало много сериозни и груби нарушения на правилата за провеждане на процедурата, офертата на неговите клиенти е била "оценена с най-много точки по всички показатели: технически параметри, индустриално сътрудничество с местната индустрия и цена", но италианската компания не е избрана за изпълнител.

Според източници на "Капитал" в МО италианската оферта действително е била с по-добри технически параметри на военните плавателни съдове и оферта за индустриално сътрудничество, но цената е била с около 30% над пределната, определена от Народното събрание.

Производителят е обжалвал в съда решението на комисията, но съдът е отказал да гледа делото по същество, защото е решение на правителството по въпрос, засягащ националната сигурност.

В парламентарния контрол е депозиран въпрос по темата към министъра на отбраната Красимир Каракачанов, се вижда от деловодната система на Народното събрание. Задава го депутатът от БСП Георги Стоилов.

Въпросът е постъпил на 30 октомври, а днес е публикуван и отговорът на министъра. В него се казва, че ценовото предложение на Fincantieri "дори и след редуциране не влиза във финансовата рамка". и именно затова офертата е оценена, но не е класирана.

Добавя се, че Междуведомствената работна група се е водила от принципа за постигане на икономически най-изгодната оферта в рамките на финансовата рамка, определена от Народното събрание и постигане на заложените необходими отбранителни способности, уточнява "Капитал", цитиран от в. "Дневник".

Снимка: "Капитал"

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.