„Изследвахме как 6 основни политически формации, които участваха в 45-тия парламент, се обръщаха към последователите си във Фейсбук“, каза в „Преди всички“ по БНР Лилиян Никифорова от Института за развитие на публичната среда след приключване на изследването им за партийните послания във Фейсбук по време на размяната на мандати между политическите сили за създаване на правителство. Наблюденията обхващат периода 15 април до 5 май.

„Включихме в изследването и патриотичните формации - "Воля" и НФСБ и техните страници в социалните мрежи, както и страниците на техните лидери. Патриотичните формации вложиха значителни средства за кампанията си във традиционните медии от началото на месец март. "Воля" и НФСБ похарчиха за целта над 1 млн. лв., ВМРО – 600 хиляди лева, а "Републиканци за България" почти половин милион лева“, даде за пример Никифорова.

Тя съобщи, че всички наблюдавани партии и техните лидери са публикували в края на предизборната кампания 900 спонсорирани материала на цена 300 хиляди лева.

„Най-много публикации тогава има ВМРО, голяма част от тях са споделяне на съдържание от официалния сайт на партията. Според данните ни след изборите основните партии са продължили публикациите в социалните мрежи, общуването не е приключило с хората през интернет“, поясни Лилиян Никофорова.

"Тези публикации са събрали над един милион и половина харесвания и реакции, 150 хиляди споделяния и над 250 хиляди коментара - тоест комуникацията онлайн става все по-голяма. Най-активната страница след изборите е на политическа партия БСП, следват ги "Да България", ДПС също публикуват като видео-материал всяко изказване на лидера си на страницата на партията, така че изводът е, че социалните мрежи се използват все по-усилено от политиците", посочи още експертът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.