Срещали ли са се древните ни предци с божествени, ангелски или други свръхестествени, дори извънземни покровители? В редица митологии, включително и в тракийската, се откриват множество мотиви за така наречената хиерогамията – свещения брак между човек и божество.

Каква е истината зад тези истории? Изследователят Христо Буковски, който от години търси закодирани древни послания в историята, митологията, религията и езотериката, е посветил своята нова книга „Приземяването на архангелите“ именно на тази тема. Какви исторически условия са наложили Свещения брак (хиерогамията) като обред на посвещение при траките?

Какво се крие зад този символичен брак между царя жрец и Богинята майка? И дали той наистина е бил само символичен? Христо Буковски проучва древни текстове, археологически обекти от България и цяла Европа, за да намери отговор на тези въпроси. Той припомня множество исторически и митологични сюжети, обвързани с нашите земи и нашите древни предци.

Сред тях е например историята на тракийката Родопис. Легендарна хетера, която може би е послужила за първообраз в приказката за Пепеляшка, защото – също като нея – си изгубила обувката, а тя била намерена от египетски фараон, който пожелал да открие собственичката ѝ.

Христо Буковски рисува една една задълбочена картина на вярванията на древни и съвременни хора, като търси източниците на множество истории за посещения и контакти с божествени и богоподобни същества. Контактите между хората и онези, които авторът начина просто неземните, често приемат и еротичен характер. Независимо дали става въпрос за девойка, отвлечена от змей, за древните ангели, които си намерили човешки съпруги или за всеизвестните похождения на Зевс.

В „Приземяването на архангелите“ Христо Буковски предлага свои интерпретации на истории като тази за Орфей и Евридика, на мистериите от Самотраки, разказва за царския брак на тракийския владетел Котис I с богинята Атина, за митовете и апокрифите за Исус и Мария Магдалена, за богинята Кибела и останалите от нея следи в днешната иконография, дори и в християнската. Той се спира и на тайните, които може би се пазят в праисторическото изкуство – също отделило съществено място на Богинята майка, а също и на голямото значение, което древните са придавали на ритуалната пещера утроба – каквито пещери се срещат на много места по нашите земи и са били превърнати в светилища още в предисторически времена. От значение са и множеството изображения на Свещения брак, запазени върху древни артефакти – керамика и дори златни съкровища.

„Приземяването на архангелите“ е пътешествие из времето и въображението – книга, която припомня известни факти от историята и митологията, но и разкрива нови интерпретации, през които авторът продължава своето дългогодишно търсене на скритото познание.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.