Нови научни изследвания безспорно доказват, че античният град край Септември до Пазарджик е Емпорион Пистирос. До този момент още два града в Гърция спорят за това име.

Има си дори документ, изсечен върху камък, че цар Котис е разрешил на заселници от Тасос, Маронея и Аполония да основат Емпорион Пистирос на брега на Марица. Проблемът е, че каменният документ е намерен на 2 километра от града, съобщава БНТ.

Един дългогодишен спор - това ли е онзи Пистирос, упоменат в античните извори, е на път да се реши категорично. Достатъчен е геоложки анализ на гранита, с който е построена крепостната стена.

"Тази гробница отдавна е известна, от 40-те години е публикувана от професор Венедиков, но с оглед на проучванията на Пистирос, сега гледаме в друга светлина. Гробницата е Тракийска, тракийски владетел, могилата е тук", обясни ръководителят на археологическите разкопки доц. Алексей Гоцев.

БНТ: Т.е. със сигурност е свързан с Пистирос?

"Този път имаме сигурност. Чисто като стил е четвърти век, когато е разцветът на Пистирос, така че нямаме съмнения. Но геолозите, които гледаха скалата, казват, че това е местен камък, който е същият, от който е изградена и крепостната стена", отговори доцентът.

Защо тракийски владетел би построил гробницата си до тържището или емпориона – необичайно, но не невъзможно. Градът е бил оживен център и е привличал много хора за времето си.

"Тракийският владетел, който така или иначе имал някакви релации с трако-гръцкия град, дали е ходил там да търгува, да пие вино, и след това, като си отишъл, е пожелал да бъде близо до това", коментира още доц. Гоцев.

До тази има и друга тракийска гробница, която вероятно следва същия обичай. Подобни практики в комуникацията с гръцкия свят са били засечени и на други места в Италия и Южна Франция. Но освен тях, за учените по-голямо предизвикателство е да открият некропола на Пистирос.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.