Районната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт във Варненския районен съд срещу 56-годишния Георги И. за отправени закани с убийство към съседско семейство.

Отношенията между подсъдимия Георги и съседите му се влошили заради възникнал спор за границите на имотите им в село Константиново. Подсъдимият видял, че съседът оформя градинка в пространството между оградата си и тротоара, издърпал чука от ръцете му и замахнал към главата му. Не го ударил, но захвърлил чука на земята със заканата „Ще ти разбия главата“.

При друг случай съседите метели листата в двора си, когато 56-годишният Георги им извикал, че както си метат, така ще ги очисти. Заканата за убийство била чута от друга съседка.

Отправените закани с убийство отключили хронична психотравма в семейството, каквото е заключението на съдебнопсихиатричната експертиза, назначена по делото. Разпитан в качеството си на обвиняем, 56-годишният подсъдим не се признал за виновен по повдигнатите му две обвинения по член 144, ал. 3 от НК. Според прокуратурата отегчаващите отговорността обстоятелства спрямо Георги И. е фактът, че двете престъпления срещу личността са извършени в съвкупност, като едното – и в условията на продължавано деяние. Смекчаващо отговорността обстоятелство е чистото съдебно минало на подсъдимия.

Предстои делото срещу Георги И. да бъде насрочено за разглеждане във Варненския районен съд.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.