Окръжна прокуратура Варна приключи и внесе с обвинителен акт в съда дело за държане, с цел разпространение на кокаин, с нетно тегло 0.75 грама и съдържание на активен компонент кокаин 48.2 %, на стойност 120.00 лв. Престъплението е осъществено в съучастие като съизвършители от баща и син – обвиняемите К. А., на 56 години, от Варна и Т. А., на 29 години, също от Варна.

Според делото е установено, че двамата обвиняеми се занимавали с търговия с наркотични вещества.

Т. А. купувал такива, след което, със знанието на К. А., ги занасял в къща, намираща се в местността „Боровец – север“, край Варна. Бащата живеел в тази къща, а синът имал постоянен достъп до нея. И двамата взимали от набавените наркотици и ги разпространявали на свои клиенти. Всеки знаел за действията на другия. Парите от продажбите били общи и служели за закупуване на нови количества наркотици, продавани на свой ред от двамата обвиняеми по описания начин.

Т. А. е с чисто съдебно минало, а К. А. – осъждан и реабилитиран.

Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да бъдат наказани с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.