Районната прокуратура във Варна предаде на съд подсъдима, запалила по непредпазливост имущество със значителна стойност. 50-годишната Бахтишен С. е предадена на съд с обвинителен акт на Районната прокуратура във Варна за запалване по непредпазливост на имущество със значителна стойност.

Деянието е извършено на 24 октомври 2018 г. Подсъдимата със семейството си живеела в къщата на брат си във варненско село. Рано сутринта жената събрала сухи клони пред навес в двора, както и други отпадъци и ги запалила.

Духал силен вятър, а близо до навеса имало складирани бали с люцерна. Огънят се разнесъл от силния вятър и до дървата за огрев на семейството, натрупани под навеса, обхванал и тухлена постройка, ползвана като гараж, и лятна кухня.

Подсъдимата влязла в къщата и повикала племенницата си да й помогне да се справят с огъня. Опитала се да освободи от обора, чийто покрив започнал да гори, теле, но не успяла, тъй като помещението било силно задимено. Двете жени хвърляли кофи с вода да изгасят огъня, пръскали и с маркуч.

На подаден сигнал на телефон 112 се отзовали два противопожарни автомобила, които успели да загасят огъня.

Оценителната експертиза, назначена по образуваното досъдебно производство, излязла със заключение, че в имота, собственост на брата на подсъдимата, са причинени щети на обща стойност 10 080 лева.

Предстои делото срещу 50-годишната Бахтишен С. да бъде насрочено за разглеждане във Варненския районен съд.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.