Взехме единодушно решение да гласуваме против предложения от ИТН кабинет. Това заяви председателят на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ Мая Манолова.

"Поели сме ясен ангажимент към българските граждани, към хората по площадите да подкрепим правителство на промяната, правителство, което да демонтира едноличния модел, правителство, което да се справи с корупцията, правителство, което да извърши смели реформи на първо място в съдебната системата", продължи Манолова.

Лидерът на партията обясни, че от ИТН са предложили едностранна декларация, която не е партньорски документ и в която няма ясни ангажименти, няма срокове, няма конкретика. Заради това не се е стигнало и до споразумение, съобщава БНР.

"Заявихме ясно, че няма да подкрепим кабинет, който да бъде параван на сянката на ГЕРБ и ДПС. Не получихме категорични гаранции, че това няма да е така. Не можем да правим компромис с очакванията на българските граждани", добави Манолова.

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.