Нека да отпразнуваме детството и да направим света по-добро място за децата! Нека заедно отбележим Деня на детето, като израз на нашата грижа и обич към най-малките в обществото!

Елате на ледената пързалка „Black Sea Ice Arena” – Кранево, за едно безгрижно забавление и весело настроение!

Програма:

Ледено шоу - вълшебна магия и блясък!

-13:00 - 14:00 ч.

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

- 14:00 - 15:30 ч.

-18:30 - 20:00 ч.

Безплатен вход само за деца!

“Black Sea Ice Arena” - където ледът се превръща в сцена за вълшебство!

Ледена пързалка "Black Sea Ice Arena" се намира на брега на Черно море, в крайбрежното ваканционно селище Кранево. Тя е предназначена за спортни състезания по фигурно пързаляне, хокей на лед и индивидуално пързаляне.

Съвременната инфраструктура и модерно осветително и звуково оборудване на ледения комплекс, позволяват да се поддържат професионални стандарти от най-висок клас, оптимален микроклимат и температура на леда с необходимите параметри.

Всичко това създава комфортни условия за спортисти и гости.

Възползвайте се от:

- Безплатен вход за деца

- Модерна база

- Безплатен паркинг

За резервация и информация:

???? +359 884 926 580

???? http://www.blackseaicearena.com/

Адрес: с. Кранево, ул. „Златна рибка“ 10

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.