380 спирки на градския транспорт във Варна вече за измити, а други 102 - пребоядисани. На 52 заслона са извършени ремонтни дейности, които включват подмяна на различни модули от съоръженията. Спирката до сградата на Централна поща е заградена и предстои да започне ремонт. Това бе отчетено по време на редовната оперативка при кмета на града Благомир Коцев. Той нареди подобряване на състоянието на спирките след като настоящата общинска администрация ги завари в предаварийно състояние – с изтекли договори за концесия и множество начупени стъкла в резултат на вандалски прояви.

Мерки се вземат и по отношение на асансьорите и платформите за хора с увреждания, които са монтирани на подлезите в града. Община Варна вече има сключен договор за поддръжка, в резултат на което до края на тази седмица се правят огледи и се описва състоянието на всяко съоръжение. От следващата седмица се очаква да започне поетапното им възстановяването в зависимост от необходимите части и ремонтни дейности, бе докладвана още на кметската оперативка.

Продължават и проверките, свързани с чистотата в морската столица. Те се извършват съвместно от еколозите на Община Варна и „Общинска полиция“. През изминалата седмица са съставени 47 фиша за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, както и 5 акта за установяване на административно нарушение – 2 на физически и 3 на юридически лица.

По-слаб е контролът на еколозите в районните администрации. В район Одесос“ отчетоха 14 констативни протокола и 3 акта за неизвозени съдове, докато в „Младост“ санкциите са едва 4.

Кметът Коцев нареди да се поставят допълнително кошчета в зоната от градинката на Икономическата гимназия (т. нар. „Севастопол“) до входа на Морската градина. Сега те са съсредоточени около „Слънчевия часовник“, а целта е била да не се ползват от търговските обекти. Практиката обаче показала, че съдовете в пешеходната част на бул. „Сливница“ са недостатъчни заради наличието на много закусвални и заведения за бързо хранене.

Във вилните зони предстои да бъдат поставени и 7-кубикови контейнери за зелени отпадъци, стана ясно по време на оперативката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.