Само 327 са новозаразените с коронавирус у нас през последното денонощие. Но е рано за спокойствие. Най-вероятно добрата новина се дължи на в пъти по-малкото направени тестове – едва 2 257.

Още 10 души са загубили битката с коварната зараза, сочат данните на Единния информационен портал, в който се събира статистиката за пандемията от коронавирус у нас.

София остава най-голямото огнище на заразата със 125 нови случая. Следват Благоевград /31/, Търговище/25/ и Пловдив/14/, съобщава "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.