Габриела Руменова

Никой няма право да притиска и принуждава потребителя да купи дадена стока, ако той самият не пожелае да го направи. Чрез умели и изпитани във времето маркетингови стратегии обаче много търговци успяват да привлекат предимно възрастни хора в презентационни зали, да ги приласкаят с галантно отношение и ловко да ги убедят, че предлаганите им продукти с чудотворни свойства за хиляди левове са почти подарък заради уж огромните отстъпки и ще излекуват всичките им болежки.

Темата коментира в рубриката на bTV „Аз, потребителят“ Габриела Руменова – PR специалист и експерт по потребителски права. Поводът е нов случай на измамена възрастна дама, която е платила 4390 лв. за масажор и „подаръци“.

Покана чрез телефонно обаждане уж за масаж е отвела жената на презентация, на която са демонстрирани масажори и след проведена томбола тя и нейната приятелка се оказват печеливши. А какво печелят – възможността да си закупят уреда за масаж „само“ за 4390 лв., тъй като бил с отстъпка и получавали много подаръци към него. Дамата разказва още, че когато е пристигнала в „студиото“ за „масажа“, не е имало никакви фирмени обозначения, а името на търговеца така и не и било съобщено. Поискали са да си представи личната карта, да разкрие какви доходи получава и да си изключи телефона, а когато е пожелала да се чуе с дъщеря си, са я разубедили с аргументи, че ще е много доволна от покупката си.

„Това ми бяха всичките пари. Останах с 67 лв., взех на заем от приятелка 100 лв., за да си завърша месеца. Много зле се чувствах. Чаках пенсията. Чаках с нетърпение и някой от шефовете да благоволи да разговаря с мен и да го помоля да ми приеме тези неща, да направи компромис.“, казва потърпевшата.

Габриела Руменова посочи, че най-често жертва на подобни измами и нелоялни търговски практики са по-възрастните хора, които са от поколение с друго възпитание – наивни, добронамерени и доверчиви, притесняват се да откажат каквото и да било, дори на непознати хора, дори когато осъзнават, че ще си навредят.

В Закона за защита на потребителите има специален текст, който трябва да осигури по-висока степен на защита на тези уязвими потребители. Той гласи, че е нелоялна търговската практика, която е възможно да промени съществено икономическото поведение на ясно установима група от потребители, особено уязвими към търговската практика или към стоката или услугата, за които се отнася търговската практика, поради техен умствен или физически недостатък, тяхната възраст или доверчивост, когато търговецът е могъл да предвиди това.

В студиото на „Преди обед“ по bTV Руменова даде три важни съвета. Хората да бъдат много критични към послания за чудодейни свойства на продукти и уреди. Да не се поддават на притискането да купят предлаганата за продажба стока. Да знаят, че в общия случай имат право да се откажат от покупката в 14-дневен срок, с което отпада и договорът им за кредит, ако са сключили такъв. Важно е да имат предвид, че в някои случаи това правило не важи – например за изработени по индивидуални параметри стоки или поради хигиенни съображения, но търговецът трябва да ги е предупредил за това.Ако някой ни се обади по телефона с покана за участие в презентация или друго действие от наша страна, първо трябва да поискаме да се представи и да ни каже откъде разполага с нашите данни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.