Нови стихове на варненския поет Валери Станков за деца, журналистически наброски за изложбата „Родопски бележник" на арх. Станчо Веков, последно „сбогом“ с големия ни актьор Борис Луканов. Това са само малка част от темите, включени в първите четири броя на варненското списание „Простори“, на издателство „МС“.

Красиво оформени в две самостоятелни книжки те обединяват теми и идеи, свързани с изкуството и литературата както от днешното объркано и твърде метежно време, така и от миналото, но актуални със смисъла и значението си и днес. Като червена нишка сред повечето от тях е темата Украйна. Не може да подминем статията на дългогодишния директор на Мъжката гимназия във Варна от 1944 г., Кръстьо Баев - писател, изследовател на историята и фолклорист, за кореспонденцията между Отон Иванов и Захари Стоянов, свързана с неизвестни факти около Априлското въстание.

По страниците на списанието е включено и малко известното журналистическо есе „Кой" от автора на „Записките по българските въстания", свързано с негативното му отношение към действията на царска Русия, свързани с Княжеството. Можем спокойно да го приемем и днес като образец за високо журналистическо майсторство.
Сред разискваните теми от миналото е любопитното интервю на известния наш писател, литературен критик, университетски преподавател и политик проф. Иван Шишманов. То е публикувано във в. „Камбана" от 1918 г. по повод заминаването му като първи посланик на Царство България в освободена Украйна.

Интерес предизвикват още разказът на Руми Пенчева „Аз, кучето", стиховете на Станислав Пенев и Владимир Левков, както и прелюбопитната статия на проф. Стефан Брезински, за това кой и защо погреба „чорбаджийското Ъ" и „е – двойното" от българския книжовен език.

Като реверанс към читателите на изданието редакторите на „МС" поставят на корицата на втората книжка портрета на световноизвестната оперна прима Соня Йончева, с пояснението, че в следващия брой ще бъде публикувано пространно интервю със знаменитото сопрано. Ще припомним, че със своите прекрасни изпълнения от оперите „Тоска" и „Норма", в края на август т.г., тя закри 14-ото издание на „Опера в Летния театър"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.