Фестивалът на българския игрален филм "Златна роза", който ще се състои от 24 септември до 1 октомври във Фестивалния и конгресен център във Варна, ще бъде открит с изложбата "Спомен за филма "Осъдени души", съобщиха организаторите. В нея от проф. Людмил Христов са запечатани неизвестни работни моменти от легендарния филм на Въло Радев. Откриването е от 18.00 часа на 24 септември.


Час по-късно за първи път пред българската публика ще бъде показана копродукцията "Пари" на режисьора Сиамак Етемади, със съпродуценти "Чучков брадърс" и с финансовото участие на Националния филмов център.


От тази година фестивалът открива нова рубрика в своята програма - "Златна роза класик", която ще представя обновените и дигитализирани версии на най-добрите български филми от миналото. На 25 септември от 18.00 часа ще бъде показано реставрирано копие на едно от най-мащабните, епични и значими произведения на българското кино - трилогията "Мера според мера" на режисьора Георги Дюлгеров.

Съвременният зрител ще види резултата от възстановените оригинални цветове, преобразената фонограма, както и субтитри на литературен български език, за по-добро разбиране на енидже-вардарското българско наречие, на което говорят героите във филма.

В програмата "Открити хоризонти" пък ще бъдат представени пълнометражните игрални филми "Опърничавите" с режисьор Георги Костов и копродукцията "Босият император" на режисьора Джесика Удуърд и Петер Бросенс, както и 9 късометражни филма. Сред тях за първи път ще видим и произведения на студентите от програмата "FilmForge на New Boyana Stuudios".


Организатор на проявата е Националният филмов център, с подкрепата на Министерството на културата и община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.