Участници от 64 държави участници събра тазгодишното 13-то издание на престижния Международен фотографски салон Варна.

В изложба, която ще бъде разположена на алеята пред "Морското казино" от 3 до 24 септември, ще бъде представена избрана селекция от 174 фотографии.

В надпревара за 158 награди премериха талант и вдъхновение 497 автори с общо подадени в шестте конкурсни категории на Салона 8025 фотографии.

Тази година 23 български автори участваха в конкурса, представиха достойно страната ни и спечелиха общо 17 престижни награди. Международното жури отличи Ирина Стоилова, Милена Гигова, Теодора Димитрова, Мария Тодорова-Марчева, Минко Михайлов, Мирослав Момински, Емилиан Евдокимов, Явор Мичев и Димитър Атанасов.

Към 5 континента ще пътуват наградите и луксозният книжен каталог на Варненския фотографски салон.

Във Варна се състоя и тридневната среща на международното жури в състав Генчо Петков EFIAP (България) – председател, Мариян Плайно AFIAP (Румъния) и Иван Тонов (България), които определиха финалната селекция на Салона и присъдиха уважаваните в цял свят награди за фотография.

Фотоконкурсът е под патронажа на Международната федерация за фотографско изкуство FIAP, Фотографско общество на Америка PSA, Глобално Обединение на фотографите GPU и Фотографско общество Варна.

Организаторите на Салона споделят, че в условията на световна пандемия осъществяването на културна продукция е трудно и несигурно, динамично се променя и изисква гъвкавост и адекватна реакция, но вдъхновението на творците, творческия потенциал и интереса на публиката, като краен потребител е по-голям от всякога, което определено си заслужава усилията на организаторите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фонд "Култура" на община Варна, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.