По молба на близките ОД на МВР - Добрич издирва Петър Иванов Ненков на 37 години, от град. Добрич, съобщиха от полицията.

По данни на близките, Петър е напуснал дома си на 1 август 2020 г. и от тогава е в неизвестност.

Мъжът е висок около 185 см, слабо телосложение, дълга кестенява коса, със сини очи.

ОД на МВР - Добрич умолява всички, които имат информация къде може да бъде открит, да сигнализират на телефон 112 или в най – близкото полицейско управление.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.