Атанас Зафиров ще изпълнява функциите на временен председател на БСП, реши Националният съвет на партията, който се събра да заседава днес, след като Корнелия Нинова подаде оставка във вторник. Това съобщиха от пресцентъра на партията, цитиран от БТА.

Зафиров бе избран със 104 гласа „за” и 3 „въздържал се”.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Устава на БСП, при предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, неговите функции се изпълняват от заместник-председател, определен с решение на НС, до избора на нов.

Националният съвет на БСП също така избра Борислав Гуцанов за председател на парламентарната група на "БСП за България".

В дневния ред на Националният съвет освен това бе насрочването на пълен цикъл отчети и избори в партията, както и определяне на периода, в който ще се проведе прекият избор за нов председател.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.