Общо 6 583 665 граждани на Република Сърбия имат право да гласуват на парламентарните избори в страната в днес. Те ще могат да упражнят правото си на глас в 8 386 избирателни секции. Това е с около 150 000 по-малко, отколкото на предишните парламентарни избори, според РТС.

Сръбските граждани извън страната ще могат да гласуват в повече от 40 избирателни секции. Изборите ще бъдат наблюдавани от 3 341 местни и 111 чуждестранни лица. В допълнение към мисията за наблюдение на БДИПЧ (Служба за демократични институции и човешки права на ОССЕ), изборите в Сърбия се наблюдават и от местни наблюдатели на ЦРТА и ЦЕСИД, наблюдатели за борба с корупцията и за първи път ЕНЕМО - Европейска мрежова организация за наблюдение на изборите.

21 са участващите в надпреварата партии и коалиции, които ще се борят за преминаване на прага от 3% от избирателите, за да спечелят места в сръбския парламент, съобщава "Данас". С шансове за най-много места е Сръбската прогресивна партия (СПП) на президента Александър Вучич , която според предвижданията ще спечели около 60% от гласовете. След нея се нарежда нейният коалиционен партньор - Социалистическата партия на Сърбия (СПС) с 12%., допълват от “Радио Варна”.

Снимка БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.