Кметът на Варна Иван Партних обобщи в няколко изречения най-важното от изминалата 2020 г.

"2020 година може да бъде събрана и в няколко думи – пандемия, кураж, медицина, предизвикателство, дисциплина, отговорност, доброволчество! Благодаря на всички варненци, които всеотдайно се борят с болестта на първа линия – на лекарите, медицинските сестри и санитарите, на социалните работници, учителите, културните дейци, на полицаите и доброволците! На хората, които отговорно спазват противоепидемичните мерки!

Заедно ще се справим! 2020 година бе по-различна за Варна, но това не спря развитието на града. Приехме икономически мерки в помощ на гражданите и бизнеса, успоредно с това продължихме да работим. Завършихме много проекти – готови са пречиствателната станция за отпадни води в курорта "Златни пясъци“, модерното рибарско пристанище в Аспарухово, два нови спортни комплекса във Владиславово и Виница. Завършихме мащабни ремонти на училища и детски градини, построихме нова сграда на ДГ "Иглика“, започнахме ремонт на две детски ясли.

Изграждаме нови паркоместа в междублоковите пространства, проведохме залесителни кампании. Влизаме в 2021 година с надеждата да е по-добра! Да донесе здраве и повече спокойни дни за всички. Имаме финансова подкрепа от правителството, което осигури близо 40 млн. лв. за града, от които 31,2 млн. лв. за изграждане на 12 нови сгради и пристройки на училища, детски градини и ясли. Други 8 млн. лв. са за благоустрояване на "Кайсиева градина“.

Предстои развитие на икономическата зона, на изпълнението на мащабни инфраструктурни проекти. Нека с нова енергия да продължим да работим за Варна", коментира Иван Портних, цитиран от "Varna24".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.