Прекрасно се представи на държавното лично отборно първенство по плуване за деца суперталантът на ПСК "Черно море" Иван Лозанов. Състезанието се проведе на 50-метров басейн в Сандански. Лозанов се готви под ръководството на треньорите Борислав Георгиев и Калоян Георгиев.

В дисциплината 50 м бруст Лозанов ликува с шампионски трофей. На 100 м в същия стил варненецът е сребърен. Той спечели още две сребърни отличия - на 50 м свободен стил и на 50 м бътерфлай.

Освен в любимия спорт, Иван Лозанов е перфектен и в училище, където завърши обучението си с отличен успех.

Снимка: Медалистът със своя треньор Калоян Георгиев (личен архив)

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.