Снимка: БГНЕС

Бойко Рашков предаде работата в министерството на вътрешните работи на новия служебен министър Иван Дерменджиев, съобщава БНР.

Като основна своя задача той очерта елиминирането на криминалния вот и осигуряване на честни избори. Сред приоритетите на новото ръководство на МВР ще бъде засилената дейност, свързана с мигрантския натиск, измамите с ДДС и борбата с войната по пътищата:

"Уверявам служителите на МВР че като министър съм се запознал с проблемите които им пречат пълнота да изпълняват функциите си Ще дам всичко от себе си тези проблеми да бъдат разрешени е но същото време ще изискам от тях една изключително отговорна работа изключително отговорно отношение към униформата българския полицай да се превърне в символ на закона няма да търпим проявление на закона нарушения от страна на служители на МВР или съдействие на лица които се занимават с противозаконна дейност".

Оставяме добро наследство за служебното ръководство на МВР и материална обезпеченост. Това заяви бившият вътрешен министър Бойко Рашков при предаването на поста.

"Някои заинтересовани политически среди, със свои говорители, зачертават всичко онова, което е постигнато от настоящото ръководство на МВР без да се интересуват и от документите, които са налични и всеки с тях може да се запознае. Ако мога образно така да се изразя, ние оставяме едно добро наследство за служебното ръководство на МВР оттук нататък - материална обезпеченост за дейността на министерството и ред други неща, които пропускам съзнателно, тъй като твърде дълго говорих".

Есента ще имаме основание да кажем, че продължаваме тенденцията за намаляване на криминалния вот по време на изборите, допълни той

"На новото ръководство на МВР оставяме актуализиран бюджет, имаме повод да кажем с 20% увеличение на заплатите на полицейските служители, 100% увеличение на сумите, предвидени за облекло на служителите, 100% увеличение на капиталовите разходи; 9 млн. лева за подобряване на спортната дейност в МВР. На 99% приключилата реформа в МВР в отделните служби, регионалните дирекции на МВР, 25 структури на МВР в страната са трансформирани," уточни Рашков.

Създадено е и районно гранично управление в Резово, за да отговори адекватно на имиграционния натиск, подчерта Рашков.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.