Снимка: ludogorets.com

Ивайло Петев официално бе обявен за нов старши треньор на футболния Лудогорец. По-рано днес „орлите” се разделиха с Анте Шимунджа, като Петев идва именно като негов заместник, съобщава „sportal.bg".

Това е втори престой на родния специалист в Разград, след като води Лудогорец в периода 2010-2013 година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.