За България е голяма възможност да получи финансиране в размер на близо 29 млрд. евро от новия бюджет на ЕС. С негова помощ можем да имаме различна икономика, доходи, стандарт и качество на живот в следващите 5-6 години. Това мнение изрази бившият вицепремиер Ивайло Калфин в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria.

"Вече имаме европейски план "Маршал". Освен обичайния бюджет, за който се взе решение, се създаде и фонд от 750 млрд. евро за възстановяване от кризата. Идеята е и слабите икономики да бъдат подпомогнати, за да стигнат бързо средните равнища".

"Фискално "пестеливите" държави имаха резерви към фонда, защото смятат, че изсипване на публични средства ще доведе до злоупотреби и корупция. По-малко грантове и повече заеми означава, че държавите членки ще трябва да връщат тези средства до голяма степен", подчерта бившият вицепремиер.

"Правилата за принципи на ЕС и за правовата държава доведоха до въвеждане на сложен механизъм, според който националните планове за реформи ще се одобряват и от Европейския съвет", обясни Калфин.

Европейският семестър постигна бързо намаляване на бюджетните дефицити, посочи Калфин, като изтъкна, че той не е успял да намали равнището на дълг.

"При по-дългосрочни цели дългът не е толкова ефективен. Фондът за възстановяване се свързва с европейския семестър, така че системата за икономическо управление на ЕС остава. Това ще бъдат средства под условие.

За да ги похарчат, държавите трябва да покажат собствен план, който да съответства на европейския семестър", допълни гостът.

"Страните членки с вноските ще погасяват този дълг. Но се отваря врата за въвеждане на собствени ресурси. От началото на следващата година ще има данък върху непреработената пластмаса – от него се очакват около 3 млрд. евро приходи годишно за погасяване на дълговете.

ЕК ще внесе предложения за две нови европейски такси – върху големите цифрови компании и гранична такса за внос на стоки с повече въглеродни емисии", допълни гостът, цитиран от “Investor.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.