Икономически университет – Варна ще проведе традиционната си национална университетска олимпиада за ученици онлайн на 27.11.2021 г. (събота). Графикът и регламентът за състезанието са публикувани в сайта на висшето училище: https://ue-varna.bg/bg/news/natsionalna-universitetska-olimpiada-za-uchenitsi-2021/690

Рекорден брой – над 900, средношколци от цялата страна тази година са заявили участие в 13-те секции. Университетът предлага разнообразие от тематични области, в които бъдещите кандидат-студенти могат да се изявят: „Търговията в 21 век – настояще и бъдеще“, „Финанси“, „Програмиране“, „Правни, управленски и социални науки“, „Счетоводство“, „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“, „Microsoft Excel“, „Уеб дизайн“, „БЕЛ и чужди езици“, „Градове на бъдещето“, „Маркетинг“, „Икономика“, „Предприемачество и логистика – предизвикателства в дигиталната ера“.

Участието в олимпиадата им дава възможност за включване в ранен прием и избор на специалност. Това е уникален начин да достигнат по-бързо до желаното от тях образование в Икономически университет – Варна. Резултатите се признават за оценка при участие в кандидатстудентския прием в образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Заелите призови места в състезанието при записване в ИУ – Варна (редовна форма на обучение) се освобождават от заплащането на две семестриални такси за класираните на първо място, а за второ и трето място – една семестриална такса.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.