Партия "Има такъв народ" и предложеният за премиер Пламен Николов със серия от срещи с парламентарно представените групи. Очаква се да бъдат представени структурата и съставът на Министерския съвет. Първи на масата за преговори са поканени от "Изправи се. БГ! Ние идваме". След тях предстои среща и с "Демократична България".

Двете формации се изказаха остро след връчването на мандата на Пламен Николов. Последваха и взаимни нападки искали ли са от "Демократична България" конкретни постове в бъдещия кабинет.

След така наречените "партии на протеста", на среща са поканени и от БСП, съобщава NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.