От 26 октомври до 24 ноември в Италия се затварят спортните зали, обществените басейни, игралните зали, киносалоните, театрите и спа центровете. Всички обекти за обществено хранене - барове, ресторанти и кафенета ще работят до 18 часа. На една маса ще могат да сядат четири, а не шест души, както бе досега. Изключения ще се правят, когато посетителите са членове на едно семейство и живеят заедно.

Премиерът на Италия Джузепе Конте разпореди да се въведат допълнителни ограничения в страната с цел да се овладее разпространението на COVID-19, съобщава "Tribune.bg".

Конте съветва и да се намалят до необходимия минимум придвижванията на гражданите.

Засега не се въвежда вечерен час за цялата страна. Той вече действа в редица области, сред които е и столичната Лацио. В нея е забранено да се излиза след 23 часа, освен ако няма спешна необходимост.

Остават без промяна досега въведените мерки като носенето на маска навсякъде, меренето на телесната температура, самоизолацията при заразяване или контакт със заразен. Засега училищата остават отворени, допълва "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.