Представители на италианската държавна корабостроителна компания „Финкантиери“ (Fincantieri) посетиха ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Делегацията, предвождана от Томасо Миканджели, Масимо ди Лауро и Фернандо Черути, се срещна с началника на Училището – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. Гостите разгледаха обстойно учебната и материално-техническата база в Морско училище.

След обширна презентация за мисията, задачите и перспективите за развитие на Морско училище, бяха обсъдени възможности и съвместни проекти по линия на киберсигурността. Сътрудничество между италианските корабостроители и Морско училище се обмисля и по проекти, свързани с безпилотни летателни апарати.

Обучението на персонал за пасажерски кораби бе също сред обсъжданите теми в контекста на специалността в Морско училище „Мениджмънт на пасажерските кораби“, която подготвя специалисти по управление на ресурси и дейности в круизната корабоплавателна индустрия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.