Дните на отворени врати по програмиране за деца ще се проведат във Варна на 18 и 19 юни (петък и събота). Поканата е отправена към всички запалени по компютри деца, както и техните родители. В рамките на няколко часа децата ще усетят чувството да са част от света на програмирането с демо уроци, различни игри и предизвикателства, съобщава Радио Варна.

Програмирането е новият английски език, то става все по-търсено сред възрастните, а и постепенно преминава и към децата. Например в Америка децата започват да учат програмиране едва на 5-годишна възраст. Това разказа Адриана Митева, съосновател на Академията. "В рамките на няколко часа децата ще усетят чувството да са част от академията, като сме подготвили демо уроци, различни игри и предизвикателства", каза още Митева.


Програмите, които ще бъдат представени по време на отворените врати са:

- „Програмиране на Scratch за деца от 1 до 4 клас“;

- „Създаване на уеб сайтове с WIX за деца от 1 до 4 клас“;

- „Програмиране на уеб сайт с HTML и CSS за деца от 5 до 12 клас“.

Дните на отворени врати ще се проведат със следния график:

18 и 19 Юни (Петък и Събота):

9:00ч до 10:00ч – Програмиране на Scratch за деца 1-4 клас

10:00ч до 11:00ч – Създаване на уеб сайтове с WIX за деца 1-4 клас

11:00ч до 12:00ч – Програмиране на уеб сайт с HTML и CSS за деца 5-12 клас

12:00ч до 13:00ч – Почивка

13:00ч до 14:00ч – Програмиране на Scratch за деца 1-4 клас

14:00ч до 15:00ч – Създаване на уеб сайтове с WIX за деца 1-4 клас

15:00ч до 16:00ч – Програмиране на уеб сайт с HTML и CSS за деца 5-12 клас

За повече информация и записване на телефон: 0889990030 и на email – office@advanceacademy.bg.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.