Испанският министър на здравеопазването Салвадор Ила обяви редица нови национални ограничения, които да помогнат в борбата срещу скока в случаите на коронавирус, съобщава АП.

След спешна среща в петък с лидерите на испанските автономни региони Ила заяви, че властите затварят всички дискотеки и нощни клубове в Испания.

Посещенията в старчески домове са ограничени до един човек на ден за всеки обитател само за един час. Хората няма да могат да пушат в обществени помещения, ако не са в състояние да са на разстояние поне 2 метра от другите.

Полицията ще започне по-сериозно да преследва забранените нощни улични събирания, на които млади хора да пият алкохол. Новите ежедневни случаи в Испания непрекъснато се покачват, тъй като страната на 21 юни приключи блокирането.

Властите официално регистрират почти 50 000 случая през последните 14 дни, средно около 3500 нови на ден.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.