Голям ръст на неравенството в последните десет години. Това установяват данните на Института за пазарна икономика, отчетоха от ИПИ на брифинг в понеделник, съобщава "news.bg".

Основен фактор за задълбочаването на тази негативна тенденция е неефективността на социалните плащания, смятат икономистите. Получаването на такива - пенсии и социални помощи, влияят позитивно върху качеството на живот на най-маргиналните групи с най-ниски доходи, но не и в общ план.

"През последните няколко години забелязваме изместване на доходите на домакинствата над линията на бедност", отчете Адриан Николов от ИПИ. Най-ниска положителна динамика по този фактор има при пенсионерите.

"Социалните трансфери имат много малък ефект. Фокусът, който поставяме именно върху социалните плащания, бе подкрепен именно от пандемията. Реторичен бе отговорът дали в ситуация на криза социалните плащания имат ефект, каза Петър Ганев от ИПИ.

За миналата година ръстът на социалните плащания е 7%, като по пера рекорд с 19% бележат целевите помощи за отопление. Почти не бележат промяна разходите за лечение и диагностика например, и то по време на пандемия и безпрецедентната ситуация в икономически и здравен план.

"Така са направени социалните програми, че дори и в такава криза те не реагират - не се увеличават нито разходите, нито получателите. При този стрес тест видяхме, че тези системи са неадекватни. Много хора останаха рязко без доход, без да могат да се възползват от тях", отчете Лъчезар Богданов.

Дълбока неефективност има и в сферата на социалните услуги - има огромен брой чакащи за базисни услуги, най-вече в сферата на грижата за стари хора и хора с увреждания, въпреки, че 19,5 хиляди места са вакантни във всички институции, а чакащите са около 11 хиляди.

28 милиона лева са социалните помощи, базиращи се на доходите на домакинствата, а не по общо основание, а средномесечният им размер варира основно около 20-30 лева, което е абсурдно ниско на фона на 50 милиарда публични разходи, отчетоха още от ИПИ.

"Новият закон за социалните услуги дава възможност за оптимизиране на този модел, но трябва да има адекватни законови текстове и създаване на адекватна карта на социалните услуги", смята Петър Ганев.

По думите на експерта следва да има мерки конкретно в направленията, където има ефективност, най-вече в мерките, базирани на доходите, вместо да се наливат пари в безсмислени социални политики.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.